Ενημέρωση Γονέων & Κηδεμόνων

Τη Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18:00, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Σχολείου ενημέρωση των Γονέων και Κηδεμόνων ,από τη Δ/ντρια, σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και από τους εκπ/κούς των Τάξεων, σε θέματα μαθησιακής-εκπ/κής διαδικασία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top