Επίσκεψη στο Γλαύκο - Κολυμβητήριο - Βιότοπο Αλυκής

Οι μαθητές όλων των Τάξεων του Σχολείου μας , στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων που υλοποιούν με θέμα το «ΝΕΡΟ» , επισκέφθηκαν τη Δευτέρα, 8-12-2014, το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Γλαύκου και το Κολυμβητήριο «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» στην Πάτρα και το Βιότοπο της Αλυκής στο Αίγιο. Τα παιδιά συνόδευαν όλοι οι εκπ/κοί του Σχολείου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top