Γνωρίζοντας τη θάλασσα

Τη Δευτέρα, 23/03/2015 και 30/03/2015 οι μαθητές και οι εκπ/κοί  των Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Τάξεων είχαν μια μοναδική ευκαιρία. Ο καθηγητής του ΑΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας(Μεσολόγγι), κος Αλέξης Ράμφος, τους παρουσίασε το project  «Γνωρίζοντας τη θάλασσα» που περιλάμβανε:  προβολή με ppt, παιχνίδια γνώσεων και επίδειξη του θαλάσσιου βασιλείου μέσα από το μικροσκόπιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top