ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, 20 & 21 Απριλίου 2016, οι μαθητές του Σχολείου μας επισκέφθηκαν το εργοστάσιο κατεψυγμένων ψαριών ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ στην Ελίκη .

Ο ι υπεύθυνοι υπάλληλοι μας ξενάγησαν στους χώρους παραγωγής των κατεψυγμένων προϊόντων, μας πληροφόρησαν για τους τόπους και τρόπους αλιείας, την επεξεργασία και κατάψυξη των ψαριών καθώς και για τη μέριμνα προστασίας του περιβάλλοντος.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top