ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου, ενημέρωση μαθητές και εκπ/κούς  σε ζητήματα αντιμετώπισης σεισμού και πυρκαγιάς εστιάζοντας σε τρόπους προστασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Έγινε προβολή βίντεο για καλύτερη κατανόηση των φαινομένων και πρακτική εκπ/ση με υπηρεσιακό όχημα  και επίδειξη  αντιπυρικών στολών, αναπνευστικών συσκευών, ατομικών ειδών προστασίας του πυροσβέστη και εκτόξευσης νερού από πυροσβεστικό όχημα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top