Εκτύπωση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Ντούκα Παναγιώτα

Διευθύντρια

Καπετσώνη Νεκταρία

Δασκάλα  Α΄ Τάξης

Ρηγοπούλου Μαργαρίτα

Δασκάλα  Β΄ Τάξης

Παπαδοπούλου Παρασκευή

Δασκάλα  Γ΄ Τάξης

Δαββέτα Ελένη

Δασκάλα Δ΄ Τάξης

Σταθακόπουλος Αθανάσιος

Δάσκαλος Ε΄ Τάξης

Γεωργόπουλος Χαράλαμπος

Δάσκαλος ΣΤ΄Τάξης

Βούλγαρη Βαρβάρα

Δασκάλα Ολοήμερου Τμήματος

Κακούσιος Ευθύμιος

Δάσκαλος Τμήματος Ένταξης 

Γιαννακοπούλου Ευφροσύνη

Εκπαιδευτικός Μουσικής

Κωσταρίδης Βασίλειος

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Σουλάνη Αλεξάνδρα-Ελένη

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Βίλλιος Γεώργιος

Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας