Τριών Ιεραρχών 2013

Οι μαθητές και οι εκπ/κοί του Σχολείου μας συμμετείχαν στον εκκλησιασμό μετά αρτοκλασίας, για τη γιορτή των γραμμάτων, των μαθητών, των εκπ/κών, για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, στις 30 Ιανουαρίου 2014, στην εκκλησία του Αγίου Αλεξίου Σταφιδαλώνων.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top