ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 2015

Τους Τρεις Ιεράρχες, προστάτες των γραμμάτων, τιμήσαμε  οι μαθητές και οι εκπ/κοί του Σχολείου μας, στις 30 Ιανουαρίου 2015. Πήγαμε στην εκκλησία και παρακολουθήσαμε τη θεία λειτουργία μετά αρτοκλασίας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top