ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Την Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019, τιμήσαμε τουςπροστάτες των μαθητών, των δασκάλων και των γραμμάτων, Τρεις Ιεράρχες, με εκκλησιασμό και αρτοκλασία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top