Κανονισμός Λειτουργίας

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

        Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 7ου  Δημοτικού Σχολείου Αιγίου στο πλαίσιο της συνεργασίας και ενημέρωσης του Σχολείου προς τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας με το παρακάτω κείμενο προσπαθεί να παρουσιάσει συνοπτικά την δομή λειτουργίας του Σχολείου και των αρμοδιοτήτων του κάθε επιμέρους οργάνου όπως ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

             Η σχολική κοινότητα είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Η οργάνωση της σχολικής κοινότητας βασίζεται σε κανόνες, αναγνωρίζει ρόλους και όρια για τα μέλη της, ενσωματώνοντας στοιχεία που προέρχονται από αυτά και τέλος αφήνει περιθώρια για ανάδειξη διαφορών και πλουραλισμό απόψεων. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει μέσα στην ομάδα. Τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν δικαίωμα να απαιτούν σεβασμό και να τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν δημιουργικές πρωτοβουλίες, από την άλλη όμως υποχρεούνται να τηρούν τους κανόνες στους οποίους έχουν δεσμευτεί.

         

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

(Άρθρ. 11, Ν. 1566/85)

Όργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν η Διευθύντρια, ο Υποδιευθυντής ( η οργανικότητα του σχολείου μας δεν το επιτρέπει)  και ο Σύλλογος Διδασκόντων.

       Η ομαλή λειτουργία του Σχολείου, ο συντονισμός της σχολικής ζωής, η τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών καθώς και των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων είναι στην ευθύνη της Δ/ντριας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελεί το συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1.    ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΩΝ

Στην πρωινή προσευχή είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλοι οι μαθητές μιας και η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου αφού μετά την προσευχή γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

    Η προσευχή γίνεται στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπ/κών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του Σχολείου.

     Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή κοινή προσευχή και επιβλέπουν το τμήμα τους. Η συμμετοχή και των μη ορθόδοξων εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την επιτήρηση των μαθητών τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές, εφόσον προσέρχονται στο σχολείο πριν γίνει η πρωινή προσευχή, παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται (Π.Δ.79/2017 άρθρο 18 παρ.Β1).

   Η ώρα προσέλευσης των μαθητών ορίζετα από τις 08:00 έως τις 08:15.

  Το ωράριο μαθημάτων ορίζεται από τις 8:15  έως τις 13:15 για όλες τις Τάξεις. Για τις περιπτώσεις που κάποιος μαθητής, κατ’ εξακολούθηση, έρχεται καθυστερημένα, είτε μόνος του, είτε συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του,  ενημερώνεται η Διευθύντρια. 

 Κατά την προσέλευση των μαθητών στο Σχολείο οι γονείς τα συνοδεύουν μέχρι τη αυλόπορτα. Οι μαθητές της Α΄ Τάξης μπαίνουν στην αίθουσά τους , αφήνουν την τσάντα τους και βγαίνουν ήσυχα έξω. Οι μαθητές των υπόλοιπων Τάξεων αφήνουν τις τσάντες τους στα πεζούλια- παγκάκια έξω από το κτήριο  και τις παίρνουν μετά την προσευχή που ανεβαίνουν στην Τάξη τους  για μάθημα. Μαθητές και εκπ/κοί οργανωμένα και κατά Τάξη εισέρχονται στις αίθουσες και μετά το τέλος του μαθήματος οι εκπ/κοί εξέρχονται απ΄αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές ενώ τους συνοδεύει στο προαύλιο..

   Μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων οι αυλόπορτες του σχολείου θα παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του.

  Επειδή στο χώρο του Σχολείου μας φιλοξενούμε το 8ο Νηπ/γείο και επειδή το ωράριο αυτού αρχίζει πιο αργά από τις 8:15 την ευθύνη για την εξώπορτα την έχουν οι Νηπ/γοί και έχουν ενημερωθεί γι΄αυτό και έχουν συμφωνήσει σε ειδική συνεδρίαση.

  Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τμημάτων και μετά από άδεια της Δ/ντριας του σχολείου ( Π.Δ. 79/ 2017 άρθρο 14 παρ. 4β).

 Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλειά του (ενημέρωση, σύμφωνη γνώμη γονέων ή κηδεμόνων – συνοδεία μαθητών).

  Οι ώρες αποχώρησης του Ολοήμερου, όπως αυτές αναγράφονται στις υπογεγραμμένες δηλώσεις, πρέπει να τηρούνται  και η εξώπορτα κατά τις ώρες αποχώρησης να κλείνει. Την ευθύνη  έχει ο κατά ημέρα Υπεύθυνος του Ολοήμερου και οι εκπ/κοί ειδικοτήτων που διδάσκουν στο Ολοήμερο.

 Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, μετά το ωράριο λειτουργίας, βαραίνει αποκλειστικά το γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Εξαίρεση αποτελούν οι μεταφερόμενοι μαθητές που μπορούν να μείνουν στο Σχολείο μέχρι και 90 λεπτά.

Επισήμανση: Πριν από τις 08:00 και μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 13:15  το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τα παιδιά που περιμένουν, χωρίς την επιτήρηση των γονέων , έξω από την πόρτα.

Υπενθυμίζουμε ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών η προσωρινή στάση οχημάτων μπροστά από την είσοδο του σχολείου και η επιβίβαση και αποβίβαση παιδιών. Επισημαίνεται, η στάση των οχημάτων να γίνεται στο πίσω μέρος του Σχολείου και οι οδηγοί να συμμορφώνονται στην υπόδειξη αυτή .Στην είσοδο του Σχολείου επιτρέπεται να σταματάνε μόνο τα ΤΑΧΙ που μεταφέρουν μαθητές από μακριά.

2.        ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Αποκλειστικά υπεύθυνος κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι ο εκπαιδευτικός που βρίσκεται στην αίθουσα ή στο προαύλιο και διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούνται οι κανόνες που έχουν συμφωνήσει τα μέλη της τάξης.

  Οι εκπ/κοί μπαίνουν μαζί με τους μαθητές στην Τάξη  οργανωμένα και δε φεύγουν αν δεν έρθει  συνάδελφος να τους αποδεσμεύσει.

 Η εκπ/κός της Μουσικής παραλαμβάνει τους μαθητές από την αίθουσά τους και τους οδηγεί με δική της ευθύνη στην αίθουσα Μουσικής.

  Όλοι οι εκπ/κοί έχουν τη υποχρέωση να ενημερώνονται για τις εγκυκλίους  από το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο όπως αυτές τους προωθούνται από τη Δ/ντρια.

Οι εκπ/κοί απαγορεύεται να βγάζουν τους μαθητές έξω από την αίθουσα για τιμωρία.

Οι βαθμοί αφορούν την ατομική προσπάθεια προόδου του κάθε μαθητή . Δε λειτουργούν ποτέ τιμωρητικά και δεν κατεβαίνουν  για θέματα συμπεριφοράς. Η συνεργασία με τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών από την αρχή του κάθε τριμήνου κρίνεται αναγκαία.

3.    ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΑ

  Όταν χτυπάει το κουδούνι ο εκπ/κός βγαίνει από τη Τάξη μαζί με τα παδιά επιβλέποντάς τα.

 Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ορίσει τις σκάλες που ανεβοκατεβαίνουν οι μαθητές των Τάξεών μας, καθώς και πώς. (Δύο δύο ανεβαίνουμε από δεξιά και δύο δυο κατεβαίνουμε από δεξιά)

 Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η παραμονή τους στις αίθουσες του ισογείου και του 1ου ορόφου. Γι’ αυτό οι μαθητές, με υπενθύμιση του εκπ/κού που είναι στην Τάξη, θα πρέπει  να φροντίσουν ώστε να πάρουν το δεκατιανό και το νερό τους και αν κρίνεται απαραίτητο την ζακέτα ή το μπουφάν τους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας χώρος παραμονής των μαθητών ορίζεται το αμφιθέατρο και ο διάδρομος του κάτω ορόφου.

 Όταν οι μαθητές  έχουν Γυμναστική ή Μουσική τη 2η, 4η ή 5η ώρα πρέπει να παίρνουν μαζί τους το φαγητό τους , το μπουφάν τους μετά από υπενθύμιση του εκπ/κού.

 Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Επίσης οι μαθητές για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν απευθύνονται στον εφημερεύοντα εκπ/κό  που βρίσκεται στο προαύλιο.

Οι μαθητές που αναρρώνουν (οι άρρωστοι φυσικά μένουν στο σπίτι τους) από κάποια αρρώστια παραμένουν στις πολυθρόνες που βρίσκονται στην είσοδο του Σχολείου  χωρίς να κάνουν φασαρία.

   Ο αριθμός των εφημερευόντων ορίστηκε από τη Σύλλογο Διδασκόντων σε δύο(2) και ως εξής:

 A΄ Τάξη κάθε 1η Δευτέρα του μήνα και ώρα 13:15

 Β΄ Τάξη κάθε 1η Δευτέρα του μήνα και ώρα 13:15

 Γ΄ Τάξη κάθε 1η Δευτέρα του μήνα και ώρα 13:15

 Δ΄ Τάξη κάθε 1η  Δευτέρα του μήνα και ώρα 13:15

 Ε΄ Τάξη    κάθε 1η  Πέμπτη  του μήνα και ώρα 13:15         

ΣΤ΄ Τάξη κάθε 1η   Τρίτη του μήνα και ώρα  13:15         

Τμ. Ένταξης (κα Νικολακοπούλου Φωτεινή) κάθε 1η Πέμπτη  του μήνα και ώρα 13:15   

Τμ. Ένταξης(κα Ράπτη Μαρία) κάθε 1η    Τετάρτη του μήνα και ώρα 13:15 

Αγγλικά κάθε 1η Τετάρτη του μήνα και ώρα 13:15  

Γαλλικά  κάθε 1η Τρίτη του μήνα και ώρα  13:15         

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερη εξυπηρέτηση όλων, καλό είναι, για τις παραπάνω τακτικές συναντήσεις, να συνεννοείστε τηλεφωνικά με τον κάθε δάσκαλο. Το ίδιο ισχύει και για τις έκτακτες συναντήσεις.    

  Η μπάλα (και κάθε αντικείμενο που χρησιμοποιούν για μπάλα) απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Εξαίρεση αποτελεί το αυτοσχέδιο, από ανακυκλώσιμα υλικά μπαλάκι για μπάσκετ που θα το παίζουν σε συγκεκριμένα σημεία του προαυλίου.

 Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, οι μαθητές, προσέρχονται γρήγορα στην είσοδο του Σχολείου για γραμμές, έχοντας τελειώσει το φαγητό τους, τακτοποιήσει τις ανάγκες τους και ανεβαίνουν στη Τάξη τους οργανωμένα συνοδευόμενοι από τους εκπ/κούς που έχουν εκείνη την ώρα μάθημα.

Υποχρεώσεις του εφημερεύοντα

  Χτυπάει του κουδούνι, αφού έρθει με τους μαθητές στην έξοδο του κτηρίου έτσι ώστε να είναι έτοιμος να αναλάβει καθήκοντα στο προαύλιο.

 Βγάζει σκουπιδοτενεκέδες- ανοίγει βρύσες.

Βρίσκεται στην επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών με ΤΑΧΙ.

 Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του προαυλίου.

 Δεν επιτρέπει στους μαθητές να πηγαίνουν στο πίσω μέρος του προαυλίου.

Παρατηρεί τις συμπεριφορές των μαθητών και τους τρόπους που συνεργάζονται και παίζουν.

 Ελέγχει την ακεραιότητα των ξύλινων κατασκευών και των παγκακίων καθώς και των σιδερένιων  πορτών,  των καγκέλων, των βρυσών και γενικά οποιουδήποτε αντικειμένου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στους μαθητές με την τυχόν καταστροφή του.

4.    ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Η χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στο χώρο του σχολείου απαγορεύεται (Απόφ. 132328/ Γ2/7-12-2006 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). Για οποιαδήποτε επικοινωνία γονέα και μαθητή μπορεί να χρησιμοποιείται το τηλέφωνο του σχολείου (2691023501).

Η απαγόρευση ισχύει και για τους εκπ/κούς ιδιαίτερα την ώρα του μαθήματος είτε αυτό πραγματοποιείται μέσα στην Τάξη, είτε στο προαύλιο.

 5.    ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ-ΦΘΟΡΕΣ

Οι μαθητές δεν καταστρέφουν και δεν προκαλούν φθορές σε αντικείμενα, παιδαγωγικό υλικό και κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου. Σε περίπτωση υλικής φθοράς, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μαθητή, η αποκατάσταση επιβαρύνει το γονέα-κηδεμόνα.

6.    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (Άρθρ.11, Π.Δ.201/98)

Οι γονείς καλούνται για ενημέρωση μετά τη λήξη του κάθε τριμήνου . Επίσης, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς και τη Δ/ντρια κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με τη Δ/ντρια του σχολείου, το δάσκαλο του τμήματος ένταξης, τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, το Σχολικό Σύμβουλο και τους ενδιαφερομένους γονείς για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ειδικά το αναλυτικό πρόγραμμα στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά προσαρμόζεται στο επίπεδου του μαθητή που φοιτά στο Τ.Ε. από τον εκπ/κ/ο του Τ.Έ,. ο οποίος δίνει συμβουλές στο δάσκαλο της Τάξης καθημερινά.

Η φοίτηση του μαθητή παρακολουθείται και καταγράφεται από το δάσκαλο της Τάξης στο ηλεκτρονικό σύστημα Μy school.

 Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή θα πρέπει να υπάρχει αλληλοενημέρωση σχολείου και οικογένειας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι γονείς να ενημερώνουν τηλεφωνικά ή προσωπικά τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού τους για το λόγο της απουσίας του.

7.    ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Το ΑΔΥ αποτελεί σημαντικό θεσμό για την υγεία των μαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων περιστατικών, κατά τη συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες.

Το ΑΔΥ συμπληρώνεται από τους μαθητές των Α΄ & Δ΄ Τάξεων. Η μη έγκαιρη ή παράλειψη κατάθεσης του ΑΔΥ στις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί έχει ως αποτέλεσμα το Σχολείο να μη γνωρίζει την κατάσταση υγείας του μαθητή και τον αποκλεισμό του από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς και άλλων σχετικών σχολικών δραστηριοτήτων (Απόφαση 13815/1-8-2006 Υ.Υ.).

8.      ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

 Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται στο Σχολείο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  μια φορά το μήνα ( θα ανακοινωθεί η μέρα μετά την οριστικοποίηση του Ωρολόγου Προγράμματος) σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα, για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών,

 στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία,

όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τη Δ/ντρια ή τον/την Εκπ/κό της Τάξης,

στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σχολείου,

στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων,

 στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών και

όταν θεωρούν ότι υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να συναντηθούν με το δάσκαλο, αφού πρώτα συννενοηθούν τηλεφωνικά με το δάσκαλο.

Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας-κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

Για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί ένα μαθητή ο γονέας απευθύνεται στον εκπαιδευτικό της τάξης και στη συνέχεια στη Δ/ντρια του σχολείου. 

Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές δραστηριότητες είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του γονέα-κηδεμόνα (μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια γιατί αλλιώς δημιουργούνται προβλήματα στην οργάνωση της δράσης), όπως ορίζεται από τη κείμενη νομοθεσία .

Ο γονέας-κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το παιδί του, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

 Σε περίπτωση απεργίας οι γονείς είναι υποχρεωμένοι , το πρωί, πριν αφήσουν το παιδί τους να ρωτήσουν αν απεργεί κάποιος εκπ/κός.

 9.    ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

(Άρθρ. 53, Ν. 1566/85)

Ο Σύλλογος Γονέων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων με την επωνυμία του σχολείου ύστερα από εκλογές. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων είναι διετής.

Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ωστόσο ότι το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και διοικητικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη της Δ/ντριας και του Συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια των απογευματινών δραστηριοτήτων του Συλλόγου τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου έχουν την ευθύνη για τυχόν καταστροφές μέσα και έξω από το κτήριο.

Είναι υποχρεωμένοι να υποχρεώσουν τους μαθητές να φέρουν το μπουκάλι με το νερό τους  και να ελέγχουν την καθαριότητα των τουαλετών μετά το τέλος κάθε δραστηριότητας.

Όταν λειτουργεί η βιβλιοθήκη, επειδή βρίσκεται στον πρώτο όροφο, κάποιος πρέπει να βρίσκεται, για λόγους ασφάλειας, στο ισόγειο.

10.    ΜΑΘΗΤΕΣ

Φέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους και όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του Σχολείου.

Οι μαθητές σέβονται το σχολικό χώρο και φροντίζουν να παραμένει καθαρός.

Συμμετέχουν στη διδακτική διαδικασία και σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθημα. Παρακολουθούν με προσοχή και συμμετέχουν στο μάθημα, ζητάνε το λόγο για να μιλήσουν και δεν ενοχλούν τους συμμαθητές τους.

 Δεν επιτρέπεται καμιάς μορφής βία, προσπαθούμε να λύσουμε τις διαφορές μας με ειρηνικό τρόπο. Δε φωνάζουμε, δε χτυπάμε, δεν εκβιάζουμε και δε χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις. Αν δεν μπορώ να λύσω τη διαφωνία μου ζητάω βοήθεια από τους εκπ/κούς που εφημερεύουν .

Η καθημερινή εργασία, που τους ανατίθεται για το σπίτι και είναι προέκταση της εργασίας στην τάξη, πρέπει να ετοιμάζεται από το μαθητή με υπευθυνότητα. Φέρνουν τις εργασίες στην ώρα τους και τα απαραίτητα υλικά για κάθε μάθημα.

Οι μαθητές του σχολείου για οποιοδήποτε πρόβλημα να απευθύνονται πρώτα στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της τάξης και εφόσον αυτός κρίνει σκόπιμο, στη Δ/ντρια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείμματα για την πρόληψη ατυχημάτων. Οι μαθητές παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους έχουν αποδειχτεί και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.

 Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο πολύτιμα ή επικίνδυνα αντικείμενα καθώς και κάθε είδους παιχνίδια.

11.  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

    Βασική επιδίωξη κάθε Σχολικής Μονάδας θα πρέπει να είναι η αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων δράσεων και εργαλείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καθώς και των τοπικών υποστηρικτικών δικτύων για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Απώτερος στόχος είναι η διαπαιδαγώγηση των μαθητών πάνω στους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι θα προστατεύουν αποτελεσματικά τον εαυτό τους αναπτύσσοντας κριτική σκέψη και στάση απέναντι σε οποιασδήποτε μορφή βίαιης συμπεριφοράς και η συμμετοχή τους στην αναζήτηση ειρηνικής επίλυσης διαφορών στο χώρο του σχολείου. Τα περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού, εφόσον οι ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένου περιστατικού το επιτρέπουν, κρίνεται σκόπιμο να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος Διδασκόντων στις συνεδριάσεις του αντιμετωπίζει  τα θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού με την πρέπουσα προσοχή.

            


 

 Και μην ξεχνάμε ότι:

ένα δημοκρατικό και ανοιχτό , στην κοινωνία, σχολείο έχει ανάγκη τη συμβολή όλων μας, για να πετύχει την αποστολή του.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 7ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top