ΩΡΑΡΙΟ

Διδακτικό Ωράριο Ενιαίου Τύπου  Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 

08:00 – 08:15

15΄

Υποδοχή μαθητών

 

08:15 – 09:40

85΄

1η  & 2η Διδακτική ώρα

 

09:40 – 10:00

20΄

Διάλειμμα

 

10:00 – 11:30

90΄

3η & 4η Διδακτική ώρα

 

11:30– 11:45

15΄

Διάλειμμα

 

11:45 – 12:25

40΄

5η   Διδακτική ώρα

 

12:25 – 12:35

10΄

Διάλειμμα

 

12:35– 13:15

40΄

6η  Διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

 

13:15– 13:20

05΄

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

 

13:20 -14:00

40΄

Σίτιση

 

14:00-14:15

15΄

Διάλειμμα 

 

14:15 – 15:00

45΄

2η Διδακτική ώρα Ολοήμερου

 

15:00 – 15:15

15΄

Διάλειμμα

 

15:15 – 16:00

45΄

3η  Διδακτική ώρα Ολοήμερου

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top