ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-19

 

6/ΘΕΣΙΟ  ΔΗΜ.  ΣΧΟΛ.  7ο ΑΙΓΙΟΥ                                                                                              ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018- 2019

 

                                            5ο  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΑΞΗ Α             ΔΑΣΚΑΛΑ:   κ.  ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30    ΔΑΣΚΑΛΑΣ: 23

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Τ.Π.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

09:00΄- 09:40΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

10:00΄- 10:45΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

11:45΄- 12.25΄

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

12:35΄- 13:15΄

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

           

ΤΑΞΗ Β              ΔΑΣΚΑΛΑ:  κ. ΚΑΠΕΤΣΩΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ                                                      ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30    ΔΑΣΚΑΛΑΣ:23

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

09:00΄- 09:40΄

ΓΛΩΣΣΑ

Φ. ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

10:00΄- 10:45΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

11:45΄- 12.25΄

Τ.Π.Ε.

ΜΕΛ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

12:35΄- 13:15΄

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

 

ΤΑΞΗ Γ               ΔΑΣΚΑΛΑ:  κ.  ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                              ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30   ΔΑΣΚΑΛΑΣ:  23

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

09:00΄- 09:40΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

10:00΄- 10:45΄

Τ.Π.Ε.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

10:45΄- 11:30΄

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φ. ΑΓΩΓΗ

11:45΄- 12.25΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

12:35΄- 13:15΄

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

                                                                                                                                  

ΤΑΞΗ Δ              ΔΑΣΚΑΛΑ:  κ.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ                         ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30     ΔΑΣΚΑΛΑΣ:21

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

09:00΄- 09:40΄

Τ.Π.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

10:00΄- 10:45΄

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

ΓΛΩΣΣΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ

11:45΄- 12.25΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

12:35΄- 13:15΄

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ

Φ. ΑΓΩΓΗ

                                                                                                                                                                                                   

ΤΑΞΗ Ε1              ΔΑΣΚΑΛΟΣ:  κ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30   ΔΑΣΚΑΛΟΥ: 22

 ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

Τ,Π.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

09:00΄- 09:40΄

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

10:00΄- 10:45΄

Κ.Π.Α.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

11:45΄- 12.25΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

12:35΄- 13:15΄

ΦΥΣΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΑΞΗ Ε2        ΔΑΣΚΑΛΑ:  κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ                            ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30   ΔΑΣΚΑΛΑΣ:23

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

09:00΄- 09:40΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Τ.Π.Ε.

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10:00΄- 10:45΄

ΑΓΓΛΙΚΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κ.Π.Α.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

11:45΄- 12.25΄

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Φ.ΑΓΩΓΗ

12:35΄- 13:15΄

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΙΑ

ΤΑΞΗ ΣΤ        ΔΑΣΚΑΛΟΣ:  κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                      ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30   ΔΑΣΚΑΛΟΥ:22

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

09:00΄- 09:40΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

10:00΄- 10:45΄

ΦΥΣΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φ. ΑΓΩΓΗ

10:45΄- 11:30΄

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

Κ.Π.Α

11:45΄- 12.25΄

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

12:35΄- 13:15΄

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top