ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017-18

 

6/ΘΕΣΙΟ  ΔΗΜ.  ΣΧΟΛ.  7ο ΑΙΓΙΟΥ                                                                                              ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018

 

                                            5ο  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΑΞΗ Α             ΔΑΣΚΑΛΑ:   κΚΑΠΕΤΣΩΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ                                      ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30    ΔΑΣΚΑΛΑΣ: 24

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

09:00΄- 09:40΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

10:00΄- 10:45΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

10:45΄- 11:30΄

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Η/Υ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

11:45΄- 12.25΄

Φ.ΑΓΩΓΗ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

12:35΄- 13:15΄

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

           

 

ΤΑΞΗ Β              ΔΑΣΚΑΛΑ:  κ. ΜΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                      ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30    ΔΑΣΚΑΛΑΣ:21

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΓΛΩΣΣΑ

09:00΄- 09:40΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

10:00΄- 10:45΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

Φ.ΑΓΩΓΗ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

11:45΄- 12.25΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

12:35΄- 13:15΄

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

Η/Υ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

 

 

ΤΑΞΗ Γ               ΔΑΣΚΑΛΑ:  κ.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ                               ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30   ΔΑΣΚΑΛΑΣ:  21

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

09:00΄- 09:40΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

10:00΄- 10:45΄

ΑΓΓΛΙΚΑ

Η/Υ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

11:45΄- 12.25΄

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

12:35΄- 13:15΄

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ.

Φ.ΑΓΩΓΗ

                                                                                                                                   

 

ΤΑΞΗ Δ              ΔΑΣΚΑΛΟΣ:  κ.   ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ                          ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30     ΔΑΣΚΑΛΑΣ:24

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

09:00΄- 09:40΄

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:00΄- 10:45΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Η/Υ

Φ.ΑΓΩΓΗ

Φ.ΑΓΩΓΗ

10:45΄- 11:30΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

11:45΄- 12.25΄

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

12:35΄- 13:15΄

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

                                                                                                                                                                                                     

 

ΤΑΞΗ Ε              ΔΑΣΚΑΛΟΣ:  κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                    ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30   ΔΑΣΚΑΛΟΥ: 22

 ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

09:00΄- 09:40΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

Κ.Π.Α./ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

10:00΄- 10:45΄

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κ.Π.Α./ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

ΦΥΣΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

11:45΄- 12.25΄

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η/Υ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ

12:35΄- 13:15΄

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΤΑΞΗ ΣΤ        ΔΑΣΚΑΛΟΣ:  κ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                      ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 30   ΔΑΣΚΑΛΟΥ:22

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:15΄- 09:00΄

Κ Π..Α./ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

09:00΄- 09:40΄

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

10:00΄- 10:45΄

Κ Π..Α./ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

10:45΄- 11:30΄

Φ.ΑΓΩΓΗ

Η/Υ

ΦΥΣΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

11:45΄- 12.25΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

12:35΄- 13:15΄

ΦΥΣΙΚΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top