ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013-2014

1.«Ελιά, ελίτσα, λαδάκι», Α΄ Τάξη
2.«Ελιά, θείο δώρο», Β΄ Τάξη
3.«Η ελιά στη ζωή μας», Δ΄ Τάξη
4.«Από την ελιά στο λάδι», Ε΄ Τάξη
5.«Η ελιά και το λάδι στη ζωή μας», ΣΤ΄ Τάξη

και ένα(1) Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα  με  τίτλο:

1. «Η ελιά, το δέντρο της ζωής», Γ΄ Τάξη     

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top