ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2015

To σχ. έτος 2014-15 οι εκπ/κοί του Σχολείου μας υλοποιούν πέντε (5) Περιβαλλοντικά Προγράμματα ως εξής:

  1. Β΄ ΤΑΞΗ :<<ΤΡΕΧΕΙ, ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ >>, υπεύθυνη εκπ/κός: Παπαδοπούλου Παρασκευή
  2.  Γ΄  ΤΑΞΗ: << ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ>>, υπεύθυνη εκπ/κός : Καπετσώνη Νεκταρία
  3.  Δ΄ ΤΑΞΗ:<<ΝΕΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΔΥΝΑΜΗ>>, υπεύθυνος εκπ/κός: Σταθακόπουλος Αθανάσιος
  4. Ε΄ ΤΑΞΗ:<<ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ>>, υπεύθυνος εκπ/κός : Γεωργόπουλος Χαράλαμπος
  5. ΣΤ΄ ΤΑΞΗ :<<ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΜΥΛΟ>>, υπεύθυνη εκπ/κός; Δούκα Μαριάννα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top