προγραμματα 2016-2017

Τη σχ. χρονιά 2016-17 οι εκπ/κοί του Σχολείου μας υλοποιούν τρία(3) προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης και ένα (1) Πολιτιστικών Θεμάτων:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

1. Α΄ Τάξη "Το δάσος πηγή ζωης",υπεύθυνη εκπ/κός κα Παπαδοπούλου Παρασκευή.

2. Β΄ Τάξη"Το δάσος κι εμείς", υπεύθυνη εκπ/κός κα Καπετσώνη Νεκταρία.

3. Τ. Ένταξης "Περπατώ στο δάσος", υπεύθυνος εκπ/κός κος Κακούσιος Ευθύμιος.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. ΣΤ΄ Τάξη " Εσύ κι εγώ μαζί", υπεύθυνη εκπ/κός κα Κοκοτή Αδαμαντία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top