Για το σχ. έτος  2018-19 οι δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στο χώρο του Σχολείου μας είναι οι εξής:

Σάββατο:      14:00 – 15:00, Χορευτικό Τμήμα μεγάλων Τάξεων

                   15:00 – 16:00, Χορευτικό Τμήμα μικρών Τάξεων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top