ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο Περιβαλλοντολόγος, κος Πανουτσόπουλος , την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 ενημέρωσε τους μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄ Τάξεων για την ανακύκλωση. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενημέρωσης των Σχολείων της Αιγιάλειας σε συνεργασία του Τμήματος  Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Π.Ε. Αχαΐας  με το Δήμο Αιγιάλειας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Top